Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 4:31 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Λοιπόν, αδελφοί, δεν είμαστε παιδιά τής δούλης, αλλά τής ελεύθερης.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 4

Θέα Προσ Γαλατασ 4:31 σε αυτό το πλαίσιο