Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 4:20 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

μάλιστα, ήθελα να παραβρίσκομαι ανάμεσά σας τώρα, και να αλλάξω τη φωνή μου· επειδή, απορώ για σας.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 4

Θέα Προσ Γαλατασ 4:20 σε αυτό το πλαίσιο