Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 4:17 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Δείχνουν σε σας ζήλο, όχι όμως καλόν· αλλά, θέλουν να σας αποκλείσουν, για να έχετε εσείς ζήλο προς αυτούς.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 4

Θέα Προσ Γαλατασ 4:17 σε αυτό το πλαίσιο