Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 3:7 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Ξέρετε, λοιπόν, ότι αυτοί που προέρχονται από την πίστη, αυτοί είναι γιοι τού Aβραάμ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 3

Θέα Προσ Γαλατασ 3:7 σε αυτό το πλαίσιο