Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 3:22 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

η γραφή, όμως, συνέκλεισε τα πάντα κάτω από την αμαρτία, για να δοθεί η υπόσχεση διαμέσου τής πίστης τού Iησού Xριστού σ’ αυτούς που πιστεύουν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 3

Θέα Προσ Γαλατασ 3:22 σε αυτό το πλαίσιο