Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 3:11 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Ότι, βέβαια, διαμέσου τού νόμου δεν ανακηρύσσεται δίκαιος κανένας μπροστά στον Θεό, είναι φανερό· επειδή, «ο δίκαιος διαμέσου τής πίστης, θα ζήσει».

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 3

Θέα Προσ Γαλατασ 3:11 σε αυτό το πλαίσιο