Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 2:3 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Oύτε, μάλιστα, ο Tίτος, που ήταν μαζί μου, καίτοι ήταν Έλληνας, αναγκάστηκε να περιτμηθεί·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 2

Θέα Προσ Γαλατασ 2:3 σε αυτό το πλαίσιο