Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 2:12 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

επειδή, πριν έρθουν μερικοί από τον Iάκωβο, έτρωγε μαζί με τους εθνικούς· όταν, όμως, ήρθαν, αποσυρόταν και αποχώριζε τον εαυτό του, φοβούμενος αυτούς που είχαν την περιτομή.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 2

Θέα Προσ Γαλατασ 2:12 σε αυτό το πλαίσιο