Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 1:21 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Έπειτα, ήρθα στους τόπους τής Συρίας και της Kιλικίας·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 1

Θέα Προσ Γαλατασ 1:21 σε αυτό το πλαίσιο