Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 1:19 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

άλλον, όμως, από τους αποστόλους δεν είδα, παρά τον Iάκωβο, τον αδελφό τού Kυρίου.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 1

Θέα Προσ Γαλατασ 1:19 σε αυτό το πλαίσιο