Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 1:14 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

και πρόκοβα στον Iουδαϊσμό περισσότερο από πολλούς συνομηλίκους στο γένος μου, καθώς ήμουν περισσότερο ζηλωτής στις πατρικές μου παραδόσεις.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 1

Θέα Προσ Γαλατασ 1:14 σε αυτό το πλαίσιο