Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 1:11 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Aλλά, αδελφοί, σας κάνω γνωστό ότι το ευαγγέλιο που κηρύχθηκε από μένα δεν είναι ανθρώπινο·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 1

Θέα Προσ Γαλατασ 1:11 σε αυτό το πλαίσιο