Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 1:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

O ΠAYΛOΣ, απόστολος όχι από ανθρώπους ούτε διαμέσου ανθρώπου, αλλά διαμέσου τού Iησού Xριστού, και του Θεού Πατέρα, που τον ανέστησε από τους νεκρούς,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 1

Θέα Προσ Γαλατασ 1:1 σε αυτό το πλαίσιο