Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλιππησιουσ 4:6 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Nα μη μεριμνάτε για τίποτε· αλλά, σε κάθε τι, τα ζητήματά σας ας γνωρίζονται στον Θεό με ευχαριστία διαμέσου τής προσευχής και της δέησης.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλιππησιουσ 4

Θέα Προσ Φιλιππησιουσ 4:6 σε αυτό το πλαίσιο