Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλιππησιουσ 4:21 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Xαιρετήστε κάθε άγιον εν Xριστώ Iησού· σας χαιρετούν οι αδελφοί που είναι μαζί μου.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλιππησιουσ 4

Θέα Προσ Φιλιππησιουσ 4:21 σε αυτό το πλαίσιο