Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλιππησιουσ 4:16 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

επειδή, και στη Θεσσαλονίκη και μία και δύο φορές στείλατε στην ανάγκη μου·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλιππησιουσ 4

Θέα Προσ Φιλιππησιουσ 4:16 σε αυτό το πλαίσιο