Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλιππησιουσ 4:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Γι’ αυτό, αδελφοί μου, αγαπητοί και επιπόθητοι, χαρά και στεφάνι μου, έτσι να στέκεστε στον Kύριο, αγαπητοί.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλιππησιουσ 4

Θέα Προσ Φιλιππησιουσ 4:1 σε αυτό το πλαίσιο