Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλιππησιουσ 3:9 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

και να βρεθώ σ’ αυτόν, μη έχοντας δική μου δικαιοσύνη, την προερχόμενη από τον νόμο, αλλά εκείνη διαμέσου τής πίστης τού Xριστού, τη δικαιοσύνη, αυτή από τον Θεό διαμέσου τής πίστης·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλιππησιουσ 3

Θέα Προσ Φιλιππησιουσ 3:9 σε αυτό το πλαίσιο