Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλιππησιουσ 3:3 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

επειδή, εμείς είμαστε η περιτομή, αυτοί που λατρεύουμε τον Θεό με το πνεύμα,3 και καυχώμαστε στον Iησού Xριστό, και χωρίς να έχουμε την πεποίθηση στη σάρκα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλιππησιουσ 3

Θέα Προσ Φιλιππησιουσ 3:3 σε αυτό το πλαίσιο