Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλιππησιουσ 3:20 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, το πολίτευμά μας είναι στους ουρανούς,απ’ όπου και προσμένουμε Σωτήρα, τον Kύριο Iησού Xριστό·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλιππησιουσ 3

Θέα Προσ Φιλιππησιουσ 3:20 σε αυτό το πλαίσιο