Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλιππησιουσ 3:18 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, πολλοί περπατούν, για τους οποίους πολλές φορές σάς έλεγα, τώρα και κλαίγοντας σας λέω, ότι είναι οι εχθροί τού σταυρού τού Xριστού·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλιππησιουσ 3

Θέα Προσ Φιλιππησιουσ 3:18 σε αυτό το πλαίσιο