Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλιππησιουσ 2:8 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

και βρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος, ταπείνωσε τον εαυτό του, γινόμενος υπάκουος μέχρι θανάτου, θανάτου μάλιστα σταυρού.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλιππησιουσ 2

Θέα Προσ Φιλιππησιουσ 2:8 σε αυτό το πλαίσιο