Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλιππησιουσ 2:24 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Έχω μάλιστα την πεποίθηση στον Kύριο ότι και εγώ θάρθω γρήγορα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλιππησιουσ 2

Θέα Προσ Φιλιππησιουσ 2:24 σε αυτό το πλαίσιο