Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλιππησιουσ 2:14 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Όλα να τα κάνετε χωρίς γογγυσμούς και αμφισβητήσεις·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλιππησιουσ 2

Θέα Προσ Φιλιππησιουσ 2:14 σε αυτό το πλαίσιο