Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλιππησιουσ 2:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

AN, λοιπόν, υπάρχει κάποια παρηγορία εν Xριστώ ή κάποια παραίνεση αγάπης ή κάποια κοινωνία τού Πνεύματος ή κάποια σπλάχνα και οικτιρμοί,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλιππησιουσ 2

Θέα Προσ Φιλιππησιουσ 2:1 σε αυτό το πλαίσιο