Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλιππησιουσ 1:29 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

επειδή, σε σας χαρίστηκε το υπέρ τού Xριστού όχι μονάχα το να πιστεύετε σ’ αυτόν, αλλά και το να πάσχετε υπέρ αυτού·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλιππησιουσ 1

Θέα Προσ Φιλιππησιουσ 1:29 σε αυτό το πλαίσιο