Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλιππησιουσ 1:26 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

ώστε, εξαιτίας μου, να περισσεύει το καύχημά σας στον Iησού Xριστό, διαμέσου τής δικής μου παρουσίας σε σας.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλιππησιουσ 1

Θέα Προσ Φιλιππησιουσ 1:26 σε αυτό το πλαίσιο