Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλιππησιουσ 1:24 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

το να μένω, όμως, μέσα στο σώμα είναι αναγκαιότερο για σας.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλιππησιουσ 1

Θέα Προσ Φιλιππησιουσ 1:24 σε αυτό το πλαίσιο