Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλιππησιουσ 1:22 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Aλλά, αν το να ζω μέσα στη σάρκα, αυτό συμβάλλει σε καρποφορία τού έργου μου, και τι να εκλέξω δεν γνωρίζω·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλιππησιουσ 1

Θέα Προσ Φιλιππησιουσ 1:22 σε αυτό το πλαίσιο