Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλιππησιουσ 1:14 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

και οι περισσότεροι των αδελφών εν Kυρίω, καθώς πείστηκαν στα δεσμά μου, τολμούν περισσότερο άφοβα να κηρύττουν τον λόγο.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλιππησιουσ 1

Θέα Προσ Φιλιππησιουσ 1:14 σε αυτό το πλαίσιο