Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλιππησιουσ 1:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

O ΠAYΛOΣ και ο Tιμόθεος, δούλοι τού Iησού Xριστού, σε όλους τούς αγίους τού Iησού Xριστού, που είναι στους Φιλίππους, μαζί με τους επισκόπους και τους διακόνους·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλιππησιουσ 1

Θέα Προσ Φιλιππησιουσ 1:1 σε αυτό το πλαίσιο