Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλημονα 1:6 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

για να γίνει η κοινωνία τής πίστης σου ενεργός με τη φανέρωση κάθε καλού, που υπάρχει ανάμεσά σας, σε σχέση με τον Iησού Xριστό.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλημονα 1

Θέα Προσ Φιλημονα 1:6 σε αυτό το πλαίσιο