Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλημονα 1:5 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

ακούγοντας για την αγάπη σου και την πίστη, που έχεις προς τον Kύριο Iησού, και σε όλους τούς αγίους·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλημονα 1

Θέα Προσ Φιλημονα 1:5 σε αυτό το πλαίσιο