Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλημονα 1:14 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

χωρίς, όμως, τη γνώμη σου δεν θέλησα να κάνω τίποτε, για να μη είναι το αγαθό σου σαν εξ ανάγκης, αλλά εθελούσια.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλημονα 1

Θέα Προσ Φιλημονα 1:14 σε αυτό το πλαίσιο