Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλημονα 1:12 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι εσύ, αυτόν, δηλαδή, τα σπλάχνα μου, δέξου τον.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλημονα 1

Θέα Προσ Φιλημονα 1:12 σε αυτό το πλαίσιο