Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλημονα 1:10 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Σε παρακαλώ χάρη τού παιδιού μου, που το γέννησα μέσα στα δεσμά μου, χάρη τού Oνήσιμου·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλημονα 1

Θέα Προσ Φιλημονα 1:10 σε αυτό το πλαίσιο