Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εφεσιουσ 6:4 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι οι πατέρες, μη να παροργίζετε τα παιδιά σας, αλλά να τα ανατρέφετε με παιδεία και νουθεσία Kυρίου.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εφεσιουσ 6

Θέα Προσ Εφεσιουσ 6:4 σε αυτό το πλαίσιο