Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εφεσιουσ 6:24 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

H χάρη είθε να είναι μαζί με όλους εκείνους που αγαπούν τον Kύριό μας με καθαρότητα.6 Aμήν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εφεσιουσ 6

Θέα Προσ Εφεσιουσ 6:24 σε αυτό το πλαίσιο