Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εφεσιουσ 6:18 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

προσευχόμενοι σε κάθε καιρό, με κάθε προσευχή και δέηση, εν Πνεύματι,4 και αγρυπνώντας σ’ αυτό τούτο με κάθε προσκαρτέρηση και δέηση για όλους τούς αγίους.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εφεσιουσ 6

Θέα Προσ Εφεσιουσ 6:18 σε αυτό το πλαίσιο