Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εφεσιουσ 6:14 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Nα σταθείτε, λοιπόν, περιζωσμένοι τη μέση σας με αλήθεια, και ντυμένοι τον θώρακα της δικαιοσύνης,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εφεσιουσ 6

Θέα Προσ Εφεσιουσ 6:14 σε αυτό το πλαίσιο