Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εφεσιουσ 6:12 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

επειδή, η πάλη μας δεν είναι ενάντια σε αίμα και σάρκα, αλλά ενάντια στις αρχές, ενάντια στις εξουσίες, ενάντια στους κοσμοκράτορες του σκότους τούτου τού αιώνα, ενάντια στα πνεύματα της πονηρίας στα επουράνια.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εφεσιουσ 6

Θέα Προσ Εφεσιουσ 6:12 σε αυτό το πλαίσιο