Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εφεσιουσ 6:10 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Tέλος, αδελφοί μου, να ενδυναμώνεστεστον Kύριο, και στην κυριαρχική εξουσία τής δύναμής του·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εφεσιουσ 6

Θέα Προσ Εφεσιουσ 6:10 σε αυτό το πλαίσιο