Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εφεσιουσ 5:28 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Έτσι χρωστούν οι άνδρες να αγαπούν τις δικές τους γυναίκες, σαν τα δικά τους σώματα. Όποιος αγαπάει τη δική του γυναίκα, αγαπάει τον εαυτό του·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εφεσιουσ 5

Θέα Προσ Εφεσιουσ 5:28 σε αυτό το πλαίσιο