Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εφεσιουσ 4:30 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι να μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, με το οποίο σφραγιστήκατε για την ημέρα τής απολύτρωσης.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εφεσιουσ 4

Θέα Προσ Εφεσιουσ 4:30 σε αυτό το πλαίσιο