Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εφεσιουσ 4:29 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kανένας σάπιος λόγος ας μη βγαίνει από το στόμα σας, αλλά όποιος είναι καλός για οικοδομή τής ανάγκης, για να δώσει χάρη σ’ αυτούς που ακούν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εφεσιουσ 4

Θέα Προσ Εφεσιουσ 4:29 σε αυτό το πλαίσιο