Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εφεσιουσ 4:20 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eσείς, όμως, δεν μάθατε έτσι τον Xριστό,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εφεσιουσ 4

Θέα Προσ Εφεσιουσ 4:20 σε αυτό το πλαίσιο