Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εφεσιουσ 3:17 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

ώστε, ο Xριστός, διαμέσου τής πίστης, να κατοικήσει μέσα στις καρδιές σας·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εφεσιουσ 3

Θέα Προσ Εφεσιουσ 3:17 σε αυτό το πλαίσιο