Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εφεσιουσ 3:14 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Γι’ αυτό, λυγίζω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα τού Kυρίου μας Iησού Xριστού,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εφεσιουσ 3

Θέα Προσ Εφεσιουσ 3:14 σε αυτό το πλαίσιο