Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εφεσιουσ 3:13 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Γι’ αυτό, σας παρακαλώ, να μη αθυμείτε για τις θλίψεις μου προς χάρη σας, το οποίο είναι δόξα σε σας.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εφεσιουσ 3

Θέα Προσ Εφεσιουσ 3:13 σε αυτό το πλαίσιο