Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εφεσιουσ 3:12 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

διαμέσου τού οποίου έχουμε την παρρησία και την είσοδο με πεποίθηση διαμέσου τής πίστης σ’ αυτόν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Εφεσιουσ 3

Θέα Προσ Εφεσιουσ 3:12 σε αυτό το πλαίσιο